Var kommer ordet spa ifrån? Det finns enligt experterna flera möjliga uppkomster av ordet spa. En av dem kan vara tydningen av de tre bokstäverna s p a som ofta klottrades som grafitti på marmorväggarna i de offentliga badhusen under antiken. Det kodade badmeddelandet översattes från latinet: salus per aqua = hälsa/läkning genom vatten.

En annan tolkning av ordet spa är av etmylogisk art. Där ordet spa kan där spåras som en form av det latinska verbet spargere – att hälla framåt. De gamla romarna byggde vanligtvis sina anläggningar vid varma källor som t.ex. vid Baden-Baden, Bath, Budapest och andra liknande platser, där den varma källan ”hälldes framåt”.

Ordet spa hittade sin väg in i det engelska språket genom det gamla Wallonska ordet espa, som betyder fontän. Ordet espa utvecklades sedan till spaw.

På senare år har ISPA (International SPA Association) utvecklat en definition om betydelsen av ordet spa i form av olika termer, såsom upplevelser, läge och område. ISPA definierar själva spaupplevelsen som: Din tid till avslappning, reflektion, förnyelse och glädje. ISPA har även utarbetat en vision runt spaupplevelsen som lyder: ”Att förnya människan” och arbetar med att upplysa människor om värdet av en spaupplevelse.

Olika typer av spa

ISPA har gjort en definition av vilka olika spa det finns idag:
Dagspa
Destinations Spa
Spakryssning
Club Spa
Medicinskt Spa
Käll Spa
Resort/Hotel Spa

Ser man till de spa som finns i Sverige så hamnar de främst inom Resort och hotell spa.

Källa: ISPA