Frigör energi och slappna av med massage. Tanken med en massagebehandling är att få stela muskler att slappna av eller att stimuleras genom en ökad blodgenomströmning. Ordet massage kommer från grekiskans masso som betyder jag knådar och arabiskans mass som betyder att trycka lätt. Massage innebär att systematiskt stryka över, knåda och trycka på kroppens mjuka vävnader för att få fram ett tillstånd av total avslappning hos den som masseras. Efter en behandling brukar många berätta att de känns som ett inre tryck har släppt, och att kroppen har fått ny energi.

Historia

Massagen dök upp redan för mycket länge sedan, ca 5 000 år sedan i Kina. Att med stimulering eller beröring försöka läka en skada, finns instinktivt i oss människor. Som kuriosa kan du säkert komma ihåg någon gång du har gjort dig illa, och du suttit och med hjälp av händerna försökt knåda ut skadan. Med det som bakgrund kan vi med all säkerhet säga att tanken dök upp även långt tidigare än för 5 000 år sedan. Här i Sverige är det den svenska gymnastikens fader, Per Henrik Ling, skapade massagen och presenterades 1812. Hans massage har influenser från kinesiska, egyptiska, grekiska och romerska tekniker. Massagen går ut på att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa balans i musklernas och skelettets uppbyggnad och funktion. Det finns fem olika typer av massage inom den svenska massagen:

Effleurage innebär långa, utåtriktade strykningar som kan vara djupa eller ytliga. Bra för stimulering av blodcirkulationen och ökar därmed blodgenomströmningen i den muskel som masseras.

Petrissage innebär att musklerna lyfts upp från skelettet och rullas, kramas och knådas.

Friktion innebär cirklande, rullande rörelser när man behandlar leder kring utskjutande delar av skelettet. Lösgör sammanväxningar ich avhjälper blodstockning samt höjer tempraturen.

Tapotement görs på flera olika sätt. Stimulerar musklerna och stimulerar eller lugnar nerverna.

Vibration innebär att man gör en vibrerande rörelse av vävnaderna som utförs med hela handen eller med fingrarna. Stimulerar nervsystemet.

Alla dessa olika massagetekniker har bäst och störst effekt på muskler, leder, nerver och hormonsystemet. År 1812 när Ling ansökte om tillstånd för att undervisa och praktisera i massage fick han avslag. Ingen tycke det här med massage kunde vara något bra. Men han fortsatte att praktisera och fick snart allmänhetens stöd och till slut ändrade även regeringen sig. Det största och viktigaste framsteget för svensk massage har inte gällt själva tekniken utan i att massage har fått ett erkännande som behandlingsinstrument. Idag finns massageskolor över hela världen och även många stater i USA praktiserar svensk massage.